بسته بندی رستورانی

بنر

بسته بندی رستورانی

جعبه غذا بیرون بر

جعبه غذا بیرون بر

FOOD BOX

سینی مقوایی غذا تک پرسی

سینی مقوایی غذا

PAPER TRAY FOOD

بسته بندی رستورانی

کاور ظرف غذا و سالاد

COVER

پاکت سفید بزرگ

پاکت بیرون بر

DELIVERY BAG

کاغذ کف سینی

کف سینی

TRAY COVER

لیبل مشخص کننده نوع غذا

لیبل مشخص کننده نوع غذا

TITLE LABEL

جعبه و پاکت قاشق و چنگال

جعبه و پاکت قاشق و چنگال

Spoon and Fork Box

بسته بندی رستورانی

بسته بندی و جعبه غذای رستوران جهت ارسال انواع غذاها ودلیوری غذا درب منازل مشتریان و بیرون بر مورد استفاده قرار میگیرد

این بسته بندی عموما به صورت جعبه غذای بیرون بر تولید میگردد این جعبه های بیرون بر بصورت درب دار و محفوظ  جهت بسته بندی غذا طراحی میگردد

انواع کارتن های بسته بندی غذا عبارتند از

  کارتن بسته بندی غذا شامل جعبه غذای تک پرسی , جعبه غذای دو پرسی , جعبه غذای سه پرسی

دورپیچ ظرف سالاد , لیبل ظرف سالاد و غذا , جعبه و پاکت قاشق و چنگال

پاکت کرافت غذا , پاکت کرافت بیرون بر , پاکت ظرف غذا , بگ غذا

سینی غذا مقوایی تک پرسی , سینی غذا دو پرسی , سینی سه پرسی , سینی مقوایی پرسی

برای بسته بندی غذای گرم هواکش درنظر گرفته میشود تا از خمیر شدن غذا جلوگیری شود

جنس مقوا و کاغذ استفاده شده در کارتن پک غذا از نوع بهداشتی میباشند

بسته بندی غذای بیرون بر در ابعاد مختلف متناسب با ظرف غدای فومی یا آلومینیومی طراحی میگردد

error: Content is protected !!