بسته بندی رستورانی

جعبه غذا بیرون بر

جعبه غذا بیرون بر

FOOD BOX

سینی مقوایی غذا تک پرسی

سینی مقوایی غذا

PAPER TRAY FOOD

بسته بندی رستورانی

کاور ظرف غذا و سالاد

COVER

پاکت کرافت پیتزا

پاکت بیرون بر

DELIVERY BAG

کاغذ کف سینی

کف سینی

TRAY COVER

لیبل مشخص کننده نوع غذا

لیبل مشخص کننده نوع غذا

TITLE LABEL

جعبه و پاکت قاشق و چنگال

جعبه و پاکت قاشق و چنگال

Spoon and Fork Box

بسته بندی رستورانی

بسته بندی و جعبه غذای رستوران جهت ارسال انواع غذاها ودلیوری غذا درب منازل مشتریان و بیرون بر مورد استفاده قرار میگیرد

این بسته بندی عموما به صورت جعبه غذای بیرون بر تولید میگردد این جعبه های بیرون بر بصورت درب دار و محفوظ  جهت بسته بندی غذا طراحی میگردد

انواع کارتن های بسته بندی غذا عبارتند از

  کارتن بسته بندی غذا شامل جعبه غذای تک پرسی , جعبه غذای دو پرسی , جعبه غذای سه پرسی

دورپیچ ظرف سالاد , لیبل ظرف سالاد و غذا , جعبه و پاکت قاشق و چنگال

پاکت کرافت غذا , پاکت کرافت بیرون بر , پاکت ظرف غذا , بگ غذا

سینی غذا مقوایی تک پرسی , سینی غذا دو پرسی , سینی سه پرسی , سینی مقوایی پرسی

برای بسته بندی غذای گرم هواکش درنظر گرفته میشود تا از خمیر شدن غذا جلوگیری شود

جنس مقوا و کاغذ استفاده شده در کارتن پک غذا از نوع بهداشتی میباشند

بسته بندی غذای بیرون بر در ابعاد مختلف متناسب با ظرف غدای فومی یا آلومینیومی طراحی میگردد

error: Content is protected !!