بسته بندی فست فود

فست فودی

بسته بندی های فست فودیجعبه پیتزا

 PIZZA BOX

جعبه برگر

BURGER BOX

جعبه سیب زمینی

CHIPS BOX

جعبه ساندویچ

SANDWICH BOX

.

جعبه سوخاری

FRIED CHICKEN BOX

پاکت دلیوری

DELIVERY BAG

کاغذ مومی

RAPPING PAPER

جعبه سالاد

SALAD BOX

جعبه فینگر فود

FINGER FOOD BOX

جعبه کودک

HAPPY BOX

بسته بندی فست فود

بسته بندی فست فودی جهت سرو غذا شامل پیتزا،برگر،ساندویچ،سوخاری،سیب زمینی،پاستا و غیره  در داخل فست فود ها ودلیوری غذا درب منازل مشتریان و بیرون بر مورد استفاده قرار میگیرد

این بسته بندی عموما به صورت داخل سالن و بیرون بر تولید میگردد که جعبه های داخل سالن عموما بدون درب برای استفاده در سالن خود فست فود طراحی میگردد و جعبه های بیرون بر بصورت درب دار و محفوظ طراحی میگردد تا غذا تا زمان رسیدن به درب منزل مشتری گرم بماند و کیفیت خود را از دست ندهد

برای جعبه های بیرون بر هواکش درنظر گرفته میشود تا از خمیر شدن غذا جلوگیری شود

جنس مقوا و کاغذ استفاده شده در این نوع بسته بندی ها از نوع بهداشتی و دارای مهر استاندارد و نشان سیب سلامت میباشند

 

error: Content is protected !!