جعبه برگر

جعبه برگر

جعبه برگر

Burger Boxجعبه برگر

جعبه برگرهای تولیدی شرکت پرنیان پک متناسب با نیاز فست فودها با ویژگی های زیر تولید میگردد

ابعاد عمومی و اختصاصی همبرگر و دبل برگر

بدون هزینه قالب و با طراحی رایگان

تولید با مقوای بهداشتی و فودگرید

error: Content is protected !!