نوع مقوا: مقوای ایندلبورد (فودگرید)

گرماژ: 250-300 گرم

نوع چاپ: افست

ابعاد استاندارد:11.5*7.5*7.5 و 11.5*7.5*6

رنگ: توانایی چاپ تا 6 رنگ

قابلیت تولید با ابعاد و طرح و لوگوی اختصاصی شما

بدون هزینه قالب و با طراحی رایگان