جعبه سیب زمینی

جعبه سیب زمینی

جعبه سیب زمینی

French Fries Boxجعبه سیب زمینی

جعبه سیب زمینی های تولیدی به صورت استاندارد و با ابعاد اختصاصی مشتریان تولید میگردد که  ویژگی های آن عبارتند از

تولید با مقوای بهداشتی فود گرید

تولید در تیراژ های مختلف

چاپ تا 5 رنگ بدون هزینه قالب

طراحی رایگان

error: Content is protected !!