جعبه سیب زمینی

جعبه برگر

جعبه سیب زمینی

French Fries Boxجعبه سیب زمینی

جعبه سیب زمینی های تولیدی به صورت استاندارد و با ابعاد اختصاصی مشتریان تولید میگردد که  ویژگی های آن عبارتند از

تولید با مقوای بهداشتی فود گرید

تولید در تیراژ های مختلف

چاپ تا 5 رنگ بدون هزینه قالب

طراحی رایگان

کشویی

هرمی کوچک

هرمی بزرگ

 

هرمی کوچک

بشقابی

کلاسیک

درب از بالا

درب پوششی

داخل سالن مستطیلی

قایقی

درب پوششی

داخل سالن مستطیلی

error: Content is protected !!