جعبه پیتزا شش ضلعی

جعبه پیتزا شش ضلعی

ویژگی ها

جعبه پیتزا شش ضلعی

جعبه پیتزا شش ضلعی تولیدی این شرکت شامل ویژگی های ذیل میباشد

ابعاد عمومی و اختصاصی ویژه انواع پیتزای گرد و مربعی

تولید برای پیتزای مینی، یک نفره،دو نفره و ابعاد اختصاصی مورد نیاز

بدون هزینه قالب و با طراحی رایگان

تهیه شده از مقوای بهداشتی مخصوص جعبه پیتزا

قیمت پایین نسبت به سایر جعبه های تولیدی

جعبه پیتزا شش ضلعی

نمونه کارها

محصولات مشابه

error: Content is protected !!