جعبه پیتزا شش ضلعی

جعبه پیتزا شش ضلعیجعبه پیتزا شش ضلعی

جعبه پیتزاهای شش ضلعی تولیدی این شرکت شامل ویژگی های ذیل میباشد

ابعاد عمومی و اختصاصی ویژه انواع پیتزای گرد و مربعی

تولید برای پیتزای مینی، یک نفره،دو نفره و ابعاد اختصاصی مورد نیاز

بدون هزینه قالب و با طراحی رایگان

تولید با مقوای بهداشتی مخصوص جعبه پیتزا با قیمت مناسب

error: Content is protected !!