جعبه پیتزا مربعی

جعبه برگر

جعبه پیتزا مربعیجعبه پیتزا

جعبه پیتزاهای مربعی  تولیدی شرکت پرنیان پک متناسب با نیاز فست فودها با ویژگی های زیر تولید میگردد

ابعاد عمومی و اختصاصی پیتزاهای ایتالیایی ،آمریکایی

تولید برای ابعاد یک نفره،دو نفره،خانواده،ایتالیایی و ابعاد اختصاصی مورد نیاز شما

بدون هزینه قالب و با طراحی رایگان

تولید با مقوای بهداشتی و فودگرید با مهر استاندارد و بهداشت

error: Content is protected !!