جعبه پیتزا

جعبه پیتزا

جعبه پیتزا به منظور حمل و ارسال پیتزا درب منازل مشتریان در ابعاد و طرح های مختلف طراحی میگردد

این جعبه ها از مقوای بهداشتی که دارای مهر بهداشت و استاندارد و سیب سلامت میباشد تولید میگردد

از مدل های این جعبه ها میتوان به مربعیشش ضلعیدوتکه-هشت ضلعی-پیده-پنجره ای اشاره کرد

این جعبه ها قابلیت چاپ تا 6 رنگ را دارا میباشند که با طرح و لوگوی اختصاصی مشتریان تولید میگردد

جعبه های پیتزا در دو نوع یک تکه و دو تکه (زیره و رویه) تولید میگردد که جعبه های دو تکه به علت استحکام بیشتر برای سایز های بزرگ پیتزا توصیه میگردد

جعبه پیتزا آپولو

مربعی

قیمت مناسب

استفاده آسان

ابعاد دلخواه

جعبه پیتزا شش ضلعی

شش ضلعی

طراحی جدید

قیمت ارزان

استحکام بیشتر جعبه

جعبه پیتزا دو تکه مربعی

دو تکه مربعی

درب و زیره جدا

قابل استفاده دو نفر

استحکام بالای جعبه

جعبه پیتزا پیده

پیده

ابعاد دلخواه

یک تکه و دو تکه

ابعاد دلخواه

قیفی

طراحی جدید

قیمت ارزان

استحکام بالای جعبه

پنجره ای

یک تکه و دو تکه

ابعاد اختصاصی

امکان پنجره دار شدن

جعبه پیتزا هشت ضلعی

هشت ضلعی

طراحی جدید

مناسب پیتزا گرد

ابعاد دلخواه

جعبه پیتزا مثلثی

مثلثی

قیمت مناسب

مناسب پیتزا مثلثی

دارای ابعاد مختلف

سینی اسلایس پیتزا

سینی اسلایس

مناسب داخل سالن

قیمت ارزان

استفاده آسان

error: Content is protected !!