جعبه پیتزا

فست فودی

جعبه پیتزا

Pizza Boxطراحی تولید و چاپ انواع جعبه پیتزا شامل جعبه پیتزا مربعی پنجره ای شش ضلعی هشت ضلعی جعبه پیتزا دو تکه

مربعی

 

 

شش ضلعی

 

 

دو تکه

 

 

دوتکه مستطیلی

 

 

قیفی

 

 

پنجره ای

 

 

error: Content is protected !!