نوع مقوای مورد استفاده : مقوای ای فلوت سفید و کرافت

 نوع چاپ: سیلک و فلکسو

تک پرسی 24*24*4

دو پرسی 27*35*4

سه پرسی 27*45*4

و ابعاد دلخواه شما

رنگ: توانایی چاپ تک رنگ و دو رنگ‌‎

قابلیت تولید با ابعاد و طرح و لوگوی اختصاصی شما

بدون هزینه قالب و با طراحی رایگان