جعبه سوخاری

جعبه سوخاری

جعبه سوخاری

جعبه سوخاری

Fried Chicken Boxدرب قفل شو

کشویی

بشقابی

 

خانواده

شش ضلعی

مستطیلی قفل شو

جعبه سوخاری

یکی از خوشمزه ترین و محبوب ترین غذاهای جهان است که با گوشت مرغ تهیه می شود مرغ کنتاکی یا به عبارتی مرغ سوخاری میباشد

 

error: Content is protected !!