جعبه غذا بیرون بر یکی از متداولترین جعبه های رستوران ها میباشد که جهت دلیوری و ارسال غذا و همچنین بیرون بر مورد استفاده قرار میگیرد

این جعبه ها از جنس مقوا و با چاپ اختصاصی لوگو و طرح مشتریان تولید میگردد

در ادامه انواع مختلف این جعبه معرفی شده است

جعبه غذا بیرون بر

جعبه غذای بیرون بر

( یک تکه )

FOOD BOX

جعبه غذا بیرون بر دو تکه

جعبه غذای بیرون بر

( دو تکه )

FOOD BOX

جعبه غذا دسته دار

جعبه غذا دسته دار

Food Box With Handle

جعبه دیزی

جعبه دیزی

Dizi Box

جعبه غذا

error: Content is protected !!