جعبه غذا

جعبه غذا

Food Boxجعبه غذا بیرون بر

جعبه غذای بیرون بر ویژه رستوران ها کترینگ ها و مراکز تهیه غذا تولید شده از مقوای ای فلوت و مقوای بهداشتی قابلیت چاپ تا 6 رنگ به صورت ترکیبی

جعبه غذا سه پرسی بهداشتی

جعبه غذا دو پرسی با سرویس

 

جعبه غذا دو پرسی بدون سرویس

جعبه غذای دو تکه

پاکت سفید برگر

White Burger Bag

error: Content is protected !!