سینی مقوایی

سینی مقوایی

Food Trayسینی غذا

سینی مقوایی غذای بیرون بر ویژه رستوران ها کترینگ ها و مراکز تهیه غذا تولید شده از مقوای ای فلوت و مقوای بهداشتی با ابعاد دلخواه و قابلیت چاپ تا 6 رنگ به صورت ترکیبی به همراه طراحی رایگان

سینی غذا تک پرسی

سینی غذا دو پرسی

 

سینی سه پرسی کرافت

سینی دو پرسی سفید

White Pizza Bag

سینی سه پرسی سفید

 Kraft Burger Bag

پاکت سفید برگر

White Burger Bag

error: Content is protected !!