پاکت فست فود

جعبه سوخاری

پاکت فست فود

Fast Food Delivery Bagپاکت فست فود

پاکت فست فود ها و رستوران ها از جنس کرافت و کاغذ سفید و نخودی به منظوری دلیوری غذا درب منازل مشتریان با ابعاد اختصاصی متناسب با جعبه ها و ظروف مورد نیاز تولید میگردد

این پاکت ها امکان چاپ تا 6 رنگ را دارند و علاوه بر آن قابلیت سلفن کردن داخل پاکت و بیرون آن را به منظور حفظ بهتر گرمای غذا را دارند

پاکت کرافت پیتزا

Kraft Pizza Bag

 

پاکت کرافت برگر

Kraft Burger Bag

 

پاکت کرافت برگر

Kraft Burger Bag

 

پاکت سفید پیتزا

White Pizza Bag

 

پاکت سفید برگر

 Kraft Burger Bag

پاکت سفید برگر

White Burger Bag

error: Content is protected !!